Ford satser bredt på E-mobilitet

Ford ser bredt og satser tilsvarende bredt på E-mobilitet i de kommende år. E-mobilitet indgår direkte i deres strategiske planlægning og modeludvikling – men man begrænser sig ikke til elektriske biler alene.

Fords præsentation af deres strategi for E-mobilitet i de kommende år fandt sted i forbindelse med den såkaldte Ford Go Further-event i Amsterdam, og her var det helt centralt, at ”E” ikke alene handler om ”Elektricitet” men også om samspillet på tværs af mobilitetsformer og ikke mindst optimering af de til rådighed værende muligheder for, at opføre sig miljø-optimalt.


Af Søren Clauding - 4. april 2019

Læs også: Ford elektriske satsning >>>

Læs også på Motorsiden.dk: Verdenspremiere i Amsterdam >>>


Den amerikanske bilfabrik fremlagde deres strategi for elektrificering af deres bilpark, men de tog også udgangspunkt i den virkelige verden, hvor knaphed på de råstoffer, der f.eks. indgår i produktionen af batterier spiller en rolle og naturligvis også det forhold, at man endnu ikke har udviklet den nødvendige infrastruktur til at kunne håndtere elektrisk mobilitet i større udstrækning.

Der er ganske enkelt ikke ladestandere nok, og de offentlige elektricitets-net er heller ikke parate til at distribuere de kolossale mængder af strøm, som en stor park af elektriske biler vil fordre, endsige i stand til at producere og dække behovet ved hjælp af forureningsfrit produceret strøm.

Overgangsperioden

For Fords vedkommende er løsningen i en formentlig ikke helt kort overgangsperiode, at satse på elektrificerede løsninger som hybridløsninger af flere forskellige arter, og alene satse fuldt elektrisk på de områder hvor behovet er størst – eller konkurrencen fordrer det.

Det sidste kommer bl.a. til udtryk i to strategiske bilmodeller: En fuldt elektrisk performance SUV med tydelig Mustang inspiration, som i vores optik er en klar pendant til fx Jaguars velkørende og meget roste I-PACE. Samt en fuldt elektrisk 2-tons varebil, baseret på den markedsledende Ford Transit, der givet vis har sigte på VW/MAN gruppens samarbejde om e-Crafter og e-TGE.


Den fuldt elektriske 2-tons Transit eksisterer allerede som kørende konceptbil. den kørte selv ind på scenen ved Ford Go Further eventet i Amsterdam.


Både Jaguaren og VW/MAN bilerne har i praksis forholdsvis beskeden rækkevidde – her har Ford sat sig, i hvert fald for SUV’ens vedkommende, at have en rækkevidde på 600 kilometer.

Koordineret varetransport

Men ellers handler det meget om at benytte teknologien i bred forstand til eksempelvis at koordinere varedistribution. Og dermed også sagt, at varebils-området haren meget stor plads i Fords E-strategi. Det skyldes naturligvis, at Ford traditionelt har været meget stor på varebils-markedet – og det agter man at vedblive med at være. Men også, at man måske især på det felt virkelig føler at man kan gøre en miljømæssig forskel, hvis man tænker ud over sin egen kravlegård.

I praksis er Ford godt på vej med fx det store antal Transit centre (over 900), som er etableret på centrale steder i Europa (22 af dem ligger i Danmark). I takt med udbygningen af teknologien vil man bl.a. via disse centre i stigende grad kunne effektivisere køretøjerne såvel som deres indbyrdes ”relationer” og for eksempel kunne miljø-optimere en distributions proces, så varer af forskellig art fra leverandør til modtager belaster miljøet mindst muligt og forbruger mindst muligt af de værdifulde energiressourcer.


Ved hjælp af moderne forbundne systemer vil Ford kunder allerede sidst i 2019 kunne opnå automatiseret serviceplanlægning på basis af bilens aktuelle tilstand (i stedet for at skulle følge tidsfastsatte serviceintervaller), central planlægning af de fortsatte nødvendige tankstop og relatere informationerne til bilens aktuelle position.


Her taler man konkret om fx at kombinere alt fra store varebiler, der typisk over en årrække i hvert fald vil være hybrid-varianter, ikke mindst plug-in hybrider, som kan køre forurenings frit ind i tætte byområder, hvor mindre biler tager over og i vanskeligt tilgængelige områder, som oftest findes i storbyernes historisk betingede snævre bycentre, vil man på elektriske løbehjul kunne befordre varerne frem til modtagerne.


Ved hjælp af uafbrudt kommunikation med bilerne i både små og store flåder kan man automatisk sikre den mest effektive udnyttelse af deres kapacitet og ved samme lejlighed reducere miljøbelastningen.

Plug-in hybrid løsninger er tidsrigtige fordi de muliggør forureningsfri kørsel i tæt beboede og befærdede områder uden at belaste jordens reserver af fx. litium i bare nær samme grad som fuldt elektriske biler typisk gør det.